3 nhân vật làm nên Louis Vuitton - huyền thoại của thời trang thế giới

Điều gì đã làm nên một Louis Vuitton xa hoa như hiện nay? Điều gì khiến việc sở hữu một chiếc túi LV giống như một tuyên ngôn đẳng cấp và q...